Tampereen Vera Oy   |   Väkipyöränkatu 5, 33720 TAMPERE   |   etunimi.sukunimi@tampereenvera.fi

Uutiset

31 lokakuun, 2021

Portfolio

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Kuterintie 20 kV / 0,4 kV verkostosaneeraus

Toteutamme myös KVR-tyyppiset jakeluverkon rakentamishankkeet. Kuterintien alueen urakassa pääsivät keväällä 2018 perustettu maanrakennusyksikkömme tositoimiin. Hankkeessa asennettiin 5,5 km 20 kV kaapelointeja ja 2 km PJ-kaapelointeja. Työhön kuului myös 1,3 km pituinen vesistöosuus, jossa rantaupotukset toteutettin puhallusupotuksella osaavan alihankkijamme toimesta.

Mäntsälä 110 kV päätetyöt

Veralta onnistuu niin pienet kuin suuretkin 110 kV päätetyö ja kaapeliurakat. Mäntsälässä asennettiin päämuuntajan päätteitä. Päätetyöt onnistuvat ahtaissa sisätiloissakin, asentajiemme vahvan ammattitaidon avulla.

Iisalmi 110 kV päätetyöt

Fingrid rakentaa uusia GIS-sähköasemia korvaamaan vanhoja AIS-asemiaan. Veran asentajat kävivät Pohjois-Savossa asentamassa Fingridin Iisalmen sähköasemalle 110 kV GIS ja ulkopäätteitä. Tiukoista aikatauluista huolimatta tämäkin työ valmistui sovitussa aikataulussa.

Santalahden 110 kV kaapelointiurakka

Rantatunnelin ja Santalahden rakentumisen vuoksi toteutimme mittavan 110 kV kaapelointiurakan jatkoineen ja päätteineen. Kohteessa asennettiin putkitukseen noin 11 km kaapelia. Jatkostyöt, pääte- ja ylijännitesuoja-asennukset hoidettiin ammattitaidolla. Mittavan päätetyöresurssimme avulla pystymme operoimaan yhtäaikaisesti usealla työryhmällä, joten katkojen vaatima aika saadaan lyhennettyä minimiin.

Lamminpään Sähköasema (Sähköasematyöt)

Vera toteutti Lamminpäähän rakennetun uuden sähköaseman sähköistyksen, sisältäen ulkokenttätyöt, 110 kV päätteet ja kaapeloinnit, GIS-asennuksen, reaktoriasennuksen, 20 kV kojeistoasennuksen, suojausasennukset sekä sähköiset talotekniikka asennukset. Niin pääurakoitsija kuin loppuasiakaskin olivat tyytyväisiä Veran työn laatuun ja aikataulujen pitävyyteen.