Tampereen Vera Oy   |   Väkipyöränkatu 5, 33720 TAMPERE   |   etunimi.sukunimi@tampereenvera.fi

Referenssit

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Kuterintie 20 kV / 0,4 kV verkostosaneeraus

Toteutamme myös KVR-tyyppiset jakeluverkon rakentamishankkeet. Kuterintien alueen urakassa pääsivät keväällä 2018 perustettu maanrakennusyksikkömme tositoimiin. Hankkeessa asennettiin 5,5 km 20 kV kaapelointeja ja 2 km PJ-kaapelointeja. Työhön kuului myös 1,3 km pituinen vesistöosuus, jossa rantaupotukset toteutettin puhallusupotuksella osaavan alihankkijamme toimesta.

Mäntsälä 110 kV päätetyöt

Veralta onnistuu niin pienet kuin suuretkin 110 kV päätetyö ja kaapeliurakat. Mäntsälässä asennettiin päämuuntajan päätteitä. Päätetyöt onnistuvat ahtaissa sisätiloissakin, asentajiemme vahvan ammattitaidon avulla.

Iisalmi 110 kV päätetyöt

Fingrid rakentaa uusia GIS-sähköasemia korvaamaan vanhoja AIS-asemiaan. Veran asentajat kävivät Pohjois-Savossa asentamassa Fingridin Iisalmen sähköasemalle 110 kV GIS ja ulkopäätteitä. Tiukoista aikatauluista huolimatta tämäkin työ valmistui sovitussa aikataulussa.

Santalahden 110 kV kaapelointiurakka

Rantatunnelin ja Santalahden rakentumisen vuoksi toteutimme mittavan 110 kV kaapelointiurakan jatkoineen ja päätteineen. Kohteessa asennettiin putkitukseen noin 11 km kaapelia. Jatkostyöt, pääte- ja ylijännitesuoja-asennukset hoidettiin ammattitaidolla. Mittavan päätetyöresurssimme avulla pystymme operoimaan yhtäaikaisesti usealla työryhmällä, joten katkojen vaatima aika saadaan lyhennettyä minimiin.

Lamminpään Sähköasema (Sähköasematyöt)

Vera toteutti Lamminpäähän rakennetun uuden sähköaseman sähköistyksen, sisältäen ulkokenttätyöt, 110 kV päätteet ja kaapeloinnit, GIS-asennuksen, reaktoriasennuksen, 20 kV kojeistoasennuksen, suojausasennukset sekä sähköiset talotekniikka asennukset. Niin pääurakoitsija kuin loppuasiakaskin olivat tyytyväisiä Veran työn laatuun ja aikataulujen pitävyyteen.

Tampereen raitiotie

Tampereelle rakennetaan raitiotie sujuvoittamaan arkea sekä mahdollistamaan kaupungin kasvua ja kehitystä. Vera on ollut mukana rakentamassa raitiotien valaistusta, sekä liikenteenhallintajärjestelmiä. Urakkaan on kuulunut myös raitiotien ratajohtopylväiden asennus.

Tammerkosken valaistus

Tammerkosken valaistus uusittiin vuonna 2017. Valaistusurakkaan kuului Tammerkosken valssipato, keskiputouksen voimalaitos sekä muurivalaistus. Pääurakoitsijana: Tampereen Vera Oy.

Luminary tilaajamuuntamoasennus

Luminary I ja II ovat rakentuivat Tampereelle uudeksi maamerkiksi. Veran ammattitaitoiset asentajat toteuttivat myös tässä kohteessa tilaajamuuntamon KJ-kojeisto ja muuntamoasennukset.

Kangasalan kirkon julkisivuvalaistus

Kangasalan keskustassa sijaitsevan kirkon valaistus uusittiin vuonna 2017. Vanha harmaakivikirkko valaistiin kauttaaltaan hillitysti ja tasapainoisesti. Rakennuksen lisäksi valaistiin myös piha-alue ja hautausmaan muistomerkki. Valaistuksen suunnittelu: WhiteNight Lighting Oy, toteutus: Tampereen Vera Oy.

Hakametsän jäähallin alikulkutunneli

Hakametsän jäähallin ja Tampere Areenan välisen alikulkutunnelin valaistuksen uusiminen toi graffititaiteen valokeilaan. Tampereen kaupungin ja A-klinikkasäätiön yhteishankkeessa graffititaiteilijat loivat tunneliin näyttävän katutaiteen gallerian ja tämä valaistiin alhaalta päin koko tunnelin mitalta kulkevalla LED-valaistuksella.

Muuntamohanke 2x2,5 MVA 10 kV / 0,4 kV Porvoossa

Veran asentajat hoitavat myös mittavat muuntamorakentamishankkeet vaativissa olosuhteissa, tarvittaessa aliurakoitsijaverkostomme asentajat apunaan. Porvoossa asennettiin 2 kpl 2,5 MVA muuntajat kaapelointeineen ja suojausjärjestelmineen haastavissa olosuhteissa. Kaapelireittiin kuului mm. 20 m korkea kallioseinämä, mutta ammattitaitoiset asentajamme eivät siitä säikähtäneet vaan kaapelit saatiin vedettyä.

Vuolteentorin valaistus

Vuolteentorin alueen saneerauksen yhteydessä rakennettiin myös koko valaistus uusiksi. Suunnittelussa painotettiin niin viihtyvyyttä kuin turvallisuuttakin. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Tammerkosken kansallismaisema valaistiin sen parhaita puolia korostaen. Valaistuksen suunnittelu: WhiteNight Lighting Oy, toteutus: Tampereen Vera Oy.

Tampereen Valoviikot

Upeat Tampereen Valoviikot ovat valaisseet kaupunkilaisten kulkua läpi pimeimmän kaamoksen jo yli 50 vuotta. Vera varmistaa, että kuviot ovat turvallisesti paikoillaan koko kymmenen viikon jakson ajan.