Tampereen Vera Oy   |   Väkipyöränkatu 5, 33720 TAMPERE   |   etunimi.sukunimi@tampereenvera.fi

Uutiset

17 joulukuun, 2020

Vuosi ja nolla tapaturmaa

Vuosi 2020 lähenee loppuaan. Kulunut vuosi on ollut Verassa turvallisen työn täyteinen. Koska vuoden tapahtumia on lähes mahdotonta koostaa yhteen uutiseen, kysyimme toimitusjohtajaltamme mikä asia on jäänyt erityisesti mieleen menneestä vuodesta?

Turvallisuusnäkökulmasta ensimmäisenä mielessä on tottakai COVID-19:n aiheuttama poikkeustila, ja uusien toimintatapojen oppiminen viruksen leviämisen ja altistumisten ehkäisemiseksi, niin kotona kuin työpaikalla. Koronavirus tulee jättämään meihin jokaiseen pysyvän muistijäljen, mutta siitä on kuitenkin puhuttu vuoden aikana varsin paljon, monen mielestä jopa riittävästi, joten nostaisin Veran vuoden tärkeimmäksi turvallisuussaavutukseksi erään toisen asian.

Vietimme kuluvan vuoden marraskuussa vuosipäivää. Meillä ei nimittäin Verassa ole 12 kuukauteen sattunut yhtään sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja se on toimialamme huomioiden epätyypillisen hieno saavutus. Asentajamme nimittäin kohtaavat työssään päivittäin lukuisia vaaran paikkoja: silmälle näkymättömän sähkön 0,4 kV:n jakelujännitteestä 110 kV:n suurjännitteeseen, ympäröivän liikenteen aiheuttamat vaaratekijät, vieressä liikkuvan raskaan työkaluston, työergonomialtaan ja suojauksiltaan haastavat olosuhteet kaapelikaivannoissa, lumen ja jään liukastamat työmaat, kappaletavara- ja henkilönostot, eri työvaiheiden aiheuttamat melun ja tärinän, asbestia sisältävät vanhat rakennusmateriaalit.. listaa voisi jatkaa pitkään.

Olemme panostaneet viime vuosina voimakkaasti turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja ottaneet sen monella tavoin huomioon päivittäisessä tekemisessä ja johtamisessa. Työvaatteita ja henkilökohtaisia suojaimia on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. Kannustamme henkilöstöä turvallisuushavaintojen tekemiseen, joka on myös yhtenä tavoitteena tulospalkkiojärjestelmässämme. Teemme työmaillamme MVRS-mittauksia ja työsuojelun tarkastuskierroksia, joilla ei syynätä tai etsitä syyllisiä, vaan keskustellaan yhdessä rakentavasti ja avoimesti turvallisuuden toteutumisesta. Meillä on turvallisuuden kehittämiseen proaktiivisesti osallistuva työsuojelutoimikunta, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja ennen kaikkea turvallisen työpaikan rakentamiseen sitoutunut henkilöstö, jolle isoin kiitos tehdystä työstä yhteisen turvallisuutemme eteen kuuluu!

Tärkeintä on, että henkilöstömme lähtee työpäivän jälkeen terveenä kotiin. On kuitenkin myös hyvä huomata, että turvallisuus ja liiketoiminnan kannattavuus mahtuvat sujuvasti samaan lauseeseen. Jokainen yrityksen toiminnan turvallisuutta edistävä teko vähentää tapaturmista aiheutuvia poissaoloja, ja kuten tiedämme, poissaolot tulevat työantajalle erittäin kalliiksi. Näitä kalliita poissaolopäiviä on Veralle viimeisen vuoden aikana aiheutunut 0 kpl!

Lopuksi vielä varoitus: Turvallisuuskulttuurin rakentaminen on työnantajan ja henkilöstön yhteispeliä ja yhdessä onnistuminen saattaa herättää ihmisissä voimakkaita onnistumisen ja positiivisuuden tunteita. Tällöin on olemassa suuri vaara, että sivutuotteena syntyy annos henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä.

Turvallista joulun aikaa!

Ville Aalto
Toimitusjohtaja