Yritys

Tampereen Vera Oy tarjoaa asiakkailleen pitkällä kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla sähköverkon, muuntamoiden, ulko- ja katuvalaistuksen, liikennevalojen sekä portaalien rakentamis- ja kunnossapitopalveluita.

Olemme joustavia ja työn laadusta tinkimättömiä ammattilaisia. Asiakastyytyväisyyskyselyissä on kerta toisensa jälkeen korostunut Veran toiminnan hyvä laatu, töiden valmistuminen sovitussa ajassa, sekä työturvallisuuden huomioiminen töitä valmistellessa ja työmaalla.

Toimipisteemme sijaitsee Tampereella, ja toimialueemme on koko Suomi.

Asiakkaitamme ovat energiayhtiöt, teollisuus, rakennusyhtiöt, julkisyhteisöt sekä yksityiset asiakkaat.

Veran käytössä ovat SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmä, SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmä ja OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä.

Veran arvot

  • Asiakaslähtöisyys

Sitoutuminen asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen on toimintamme peruslähtökohta. Asiakkaat ovat meille tärkeitä ja haluamme palvella heitä lisäarvoa tuottavasti. Pyrimme pitämään yllä korkeaa asiakastyytyväisyyttä, johon kuuluu asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niiden tyydyttäminen hyväksyttävällä ja laadukkaalla tavalla.

  • Tuloksellisuus

Tulosvastuullinen ajattelu on toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Laadukkaan palvelumme kautta haluamme olla tekemässä yhdessä asiakkaidemme kanssa menestyvää liiketoimintaa, joka turvaa toiminnan jatkuvuuden ja työllisyyden.

  • Yhteistyö

Tähtäämme yhteistyöllä huipputuloksiin. Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla.

  • Vastuullisuus

Kohtelemme asiakkaita, kumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevasti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja kannamme vastuumme myös ympäristöstä.